VILLKOR FOTOKURSER

 

1. ANMÄLAN OCH BETALNING
Fotokurser och workshops med övernattning betalas 30 dagar efter fotokursens/workshopens slutdatum. Fotokurser utan övernattning betalas senast 20 dagar efter anmälningsdatum. Vid anmälan senare än 40 dagar innan startdatum till fotokurser utan övernattning ska full betalning ske omgående.

2. AVBOKNING
Sker avbokning av fotokurser och workshops med övernattning senare än 30 dagar innan startdatum faktureras en avbokningsavgift på 1.000 kr. Sker avbokning av fotokurser utan övernattning mer än 30 dagar innan fotokursens startdatum återbetalas 75% av avgiften (exkl. anmälningsavgiften). Sker avbokning av fotokurser utan övernattning 30 eller färre dagar innan fotokursens startdatum sker ingen återbetalning.

3. INSTÄLLD FOTOKURS/WORKSHOP
Fotograf Viktor Sundberg AB äger rätten att ställa in fotokursen/workshopen på grund av för få deltagare, sjukdom eller annan anledning som gör kursen/workshopen olämpligt att genomföra. Vid inställd fotokurs/workshop återbetalas hela avgiften. Återbetalning av deltagarens övriga kostnader relaterade till fotokursen/workshopen återbetalas ej. Fotokursen/workshopen ställs ej in på grund av dåligt väder.

4. ANSVARSBEGRÄNSNING
Fotograf Viktor Sundberg AB tar ej ansvar för sjukdom, personskada eller olycka som sker i samband med fotokursen/workshopen. Ej heller förlust eller skada på tillhörigheter som medförs på fotokursen/workshopen. Fotograf Viktor Sundberg AB råder deltagare att teckna försäkring som täcker eventuella situationer som kan uppstå under fotokursens/workshopens gång.

En person som skickat anmälan för fotokursen/workshopen ska vara införstådd med att dessa villkor gäller.

VILLKOR FOTORESOR

 

1. ANMÄLAN OCH BETALNING
Anmälningsavgiften (halva fotoresans kostnad) betalas inom den tid som står i fotoresans presentation, normalt cirka tre månader från det datum fotoresan går att boka. Resterande belopp betalas 30 dagar efter resans slutdatum. Vid anmälan senare än 60 dagar innan fotoresans startdatum ska anmälningsavgiften betalas omgående.

2. AVBOKNING
Sker avbokning mer än 60 dagar innan fotoresans startdatum återbetalas 50% av anmälningsavgiften. Sker avbokning 60 eller färre dagar innan fotoresans startdatum återbetalas ej anmälningsavgiften.

3. INSTÄLLD FOTORESA
Fotograf Viktor Sundberg AB äger rätten att ställa in fotoresan på grund av för få deltagare, sjukdom eller annan anledning som gör resan olämpligt att genomföra. Vid inställd fotoresa återbetalas hela avgiften för fotoresan. Återbetalning av deltagarens övriga kostnader såsom exempelvis flygbiljetter, drivmedel, inhandlad utrustning eller andra utgifter relaterade till fotoresan återbetalas ej. Fotoresan ställs inte in på grund av dåligt väder.

4. ANSVARSBEGRÄNSNING
Fotograf Viktor Sundberg AB tar ej ansvar för sjukdom, personskada eller olycka som sker i samband med fotoresan. Ej heller förlust eller skada på tillhörigheter som medförs på resan. Fotograf Viktor Sundberg AB råder deltagare att teckna försäkring som täcker eventuella situationer som kan uppstå under fotoresans gång.

En person som skickat anmälan för fotoresan ska vara införstådd med att dessa villkor gäller.